Yeşil Holding

YEŞİL GLOBAL ENERJİ

Yeşil Global Enerji’nin temel hedefi enerji alanında taşınabilen ve taşınamayan varlıklara yatırım yapmaktır. Yeşil Global Enerji, yenilenebilir ve dönüştürülebilir enerji alanında iyi bir altyapıya sahip olmayan ülkemizde bu açığı kapatmak ve yeni kaynaklar yaratmak hedefiyle enerji sektöründe oldukça büyük bir yatırım hamlesi başlatmıştır. Enerji sektöründe doğabilecek yeni iş olanaklarının değerlendirilmesi, kaliteli enerji ve tedarikçi ihtiyacını karşılamak amacıyla da kurulan Yeşil Global Enerji, müşteri odaklı yaklaşımı tercih ederek, rekabetçi durumunu güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak için, süreç ve sistemlerini devamlı geliştirmektedir.

Yeşil Global Enerji, çevre teknolojilerine ağırlık vererek bu yönde yatırımlarını geliştirmiş ve genişletmiştir. Yurtdışından aldığı destek ve teknolojileri uygulamaya koyan Yeşil Global Enerji, inşasını tamamladığı çöp gazından elektrik üretimi tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSTAÇ) ile ortak proje yürütme kararı almıştır. Çevre dostu enerji üretim şirketi olarak doğaya saygılı üretim prensibi ile faaliyet gösteren şirket 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İstaç A.Ş. tarafından açılan çöp gazından elektrik enerjisi ihalesini kazanmıştır. LFG; (Çöp Gazından Elektrik Üretimi) yani katı atık depo alanlarından elde edilen gazdır. Doğalgazın kalorifik değerine yaklaşan bir değere sahip olan ve ülkemize kazandırılan yenilenebilir en önemli enerji kaynaklarından birisi olup metan gazının çevre için çok zararlı bir gaz cinsi olması önemini daha da gözler önüne sermektedir. Bugün, LFG kontrolü birçok ülkede bir zorunluluk haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem taşıyan bu durum karşısında duyarlı olan Yeşil Global Enerji, pro-aktif çalışmalarlar hızlı bir şekilde bu alanda ilerlemiş ve kendini geliştirmiştir. Kemerburgaz-Odayeri ve Şile-Kömürcüoda'da olmak üzere iki adet elektrik üretim santrali kuran Yeşil Global Enerji, ayrıştırılmış evsel atıklardan metan gazı üretip elektrik enerjisine çevirmektedir. Odayeri ve Kömürcüoda sahalarına 1995 den beri çöp depolanmaktadır. Odayeri depo sahası 52 hektar alanı kaplamakta olup halen 32 milyon ton, Kömürcüoda depo sahası 44 hektar alanı kaplamakta olup halen 15 milyon ton çöp ihtiva etmektedir. Toplam 25 MW elektrik üretimi yapacak olan tesiste yenilenebilir enerji alanlarında üretime geçilmesi de amaçlanmaktadır.

Yeşil Global Enerji'nin hedefi; yerel yönetimlerin yönettiği düzenli çöp depolama tesislerini, İstanbul'daki model tesisi esas alarak dönüştürmek ve havaya atılan karbon dioksit ve eş değer gazlardan elektrik enerjisi elde ederek hem doğanın korunmasına katkı sağlamak ve alternatif enerjiyle ülke ekonomisine yardımcı olmaktır.

Yeşil Global Enerji’nin uzun vadede planlanan diğer faaliyet alanları, Güneş Enerjisi, Hidroelektrik Enerji, Rüzgar Enerjisi, Biokütle ve Jeotermal Enerji’dir.

Ayrıntılı bilgi için : www.yesilglobal.com