Yeşil Holding

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

En önemli yatırım ve sermayesi insan kaynağı olan Yeşil Holding, Türkiyede 8 şirketten kurulu olup, inşaattan, üretime, yatırım ortaklığından, enerjiye değişik faaliyetlerde bulunan şirketlerini Yeşil Holding çatısı altında toplamaktadır. Stratejik düşünüp karar alabilen, gelişime açık, yenilikçi, yaratıcı, hızlı, takım çalışmasına inanan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden çalışma arkadaşları ile bu aileyi büyütmeyi hedeflemektedir.