Yeşil Holding

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

ÖNCE İNSAN, SONRA YEŞİL DİNAMİZM

İnsan kaynaklarından aldığı güçle,hedef ve politikalarını belirleyen ve büyük bir iç dinamizm ile bunu gerçekleştiren Yeşil Holding, saygı ve sevgininhakim olduğu, yaratıcılık, bilgi ve istikrarın değer gördüğü bir grup olma hedefini benimsemektedir. Çalışan mutluluğunu ve gelişimini son derece önemseyip bu konulara kaynak ayıran Yeşil Holding’de, işe alımlarda uygun yetkinlik ve niteliklere sahip adayların araştırılması ve seçilmesi süreci, organizasyonun yaşaması ve dönüşmesi açısından son derece önemli görülmektedir.Yeşil Holding işe alım süreçlerine önem vererek, gelişime açık, yenilikçi, yaratıcı, takım çalışmasına inanan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, yetenekleri, becerileri ve ilgileri organizasyonun ihtiyaçlarına en uygun olan adayları, insan kaynakları uygulamaları ile belirler ve bünyesine dahil eder.

Başvuru formumuzda yer alan ucu açık sorular adayın yetkinliklerini özgeçmiş üzerinden anlayabilmemiz adına bize ipucu vermektedir. Tüm adaylar,Yeşil Holding ve grup şirketlerine başvuru süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye www.yesilholding.com adresinden ulaşabilirler.

Önem verdiğimiz yetkinlikler;

• İletişim
• Sonuç Odaklılık
• Gelişime Açık
• Yaratıcılık
• Müşteri Memnuniyeti
• İstikrar
• Değerlerine Bağlılık
• Yenilikçilik

Yeşil Holding bünyesinde, pozisyona bağlı olarak belirli yetkinliklerin ve yukarıdaki yetkinliklerin tespiti için profil analizleri, yetkinlik analizleri ve mülakatlar yapılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylarımıza, ilgili Yeşil Holding şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar.

Yeşil Holding bünyesine katılan arkadaşlarımız, işe başladığı günden itibaren eğitimlerine, şirketlerinde oryantasyon eğitimi alarak başlar. Bu eğitimdahilinde,

• Holding vizyon, strateji ve hedefleri
• İnsan Kaynakları hedef ve uygulamaları
• Şirket tanıtımı, Şirket vizyon, strateji ve hedefleri
• Pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler aktarılır.

EĞİTİM PLANLAMA
Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek bir sonraki yılın eğitim planları oluşturulur ve bu doğrultuda eğitimler organize edilir.

Gelişimi desteklemek üzere oluşturulan eğitim programları, Kişisel Gelişim Eğitimleri
Teknik Eğitimler
Yönetsel Eğitimlerden oluşmaktadır.

Yeşil Holding’in eğitim hedefi, çalışanlarına belirli yetkinlikleri kazandırmak ve bunları iş ve sosyal hayatlarında uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına destek olmaktır.

Öncelikle "gelişim ihtiyacı kaynaklarından" ve hedeflerle yönetim ilkesinden yola çıkılarak her sürecin hedefleri doğrultusunda o sürecin çalışanına hedef faaliyetleri belirlenir ve bir sonraki dönemde gelişmesi gereken alanların tespiti yapılır. Gelişim ihtiyacı kaynakları;

- Performans hedefleri
- Pozisyon gerekleri
- Yöneticilerin talepleri
- Çalışanların talepleri

Çalışanlar, yöneticileri ve insan kaynaklarının gözetim ve yardımı altında gelişimlerini gerçekleştirir. Bu süreçte yıl içinde takip ve yıl sonundadeğerlendirme görüşmeleri yapılır. Yıl sonundaki değerlendirme görüşmesini bir sonraki yılın planlama görüşmeleri takip eder.

Her seviyede çalışana, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilir, Topluluk içi rotasyon imkanları sağlanır. Amaç, kişisel gelişimin organizasyonel gelişim çerçevesinde geliştirilmesidir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Yılbaşında Yönetici ve Çalışan arasında gerçekleştirilen Hedef Belirleme Görüşmesi ile yıl içerisinde çalışanın kendisinden beklenen hedefleri belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde üç aylık dönemlerde izlenir vedüzeltici önlemler alınır, altı aylık dönemlerde ise değerlendirmeler yapılır.Yıl sonunda, çalışanın yılbaşında belirlenmiş olan hedeflerine ne ölçüde ulaştığı belirlenir.

Önem verdiğimiz yetkinlikler;

• İletişim
• Sonuç Odaklılık
• Gelişime Açık
• Yaratıcılık
• Müşteri Memnuniyeti
• İstikrar
• Değerlerine Bağlılık
• Yenilikçilik

Tüm bu değerlendirme sonuçları üzerinden Çalışan ve Yönetici birlikte yaptıkları Performans Değerlendirme görüşmesi ile çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri tespit eder ve çalışanın gelişimini planlar ve kayıt altına alınır.

KARİYER PLANLAMA
Amaç, potansiyel çalışanların erken tespit edilmesi, gerekli olan bilgi, beceri ve gelişim imkanları verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır. Periyodik yapılan İnsan Kaynakları Planlama toplantılarıyla da potansiyel çalışanların Kariyer Planlamaları takip edilmektedir.

ÜCRETLENDİRME YÖNETİMİ
Değişen iş ortamına uygun, esnek bir yapı aracılığıyla, şirket içi denge ve dinamikleri korumak için sektör ve piyasa koşulları ve iş değerleme yöntemi doğrultusunda belirlenen basamaklara uyumlu bir ücret politikası uygulanmaktadır.

Şirketler bazında ücret politikaları şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde belirlenir, çalışanların ücret seviyeleri belirlenirken görev, yetki ve sorumlukları ve performansı gözönüne alınır.